En arkitekt i Stockholm är någon som planerar, utformar & granskar byggandet av byggnader. Att utöva arkitektur innebär att tillhandahålla tjänster i samband med konstruktion av byggnader och utrymmet på platsen kring byggnaderna, som har sitt huvudsakliga syfte mänsklig beläggning eller användning. Etymologiskt härrör arkitekten från den latinska arkitekten, som härrör från grekaren (arkhi-, chef + tekton, byggare), dvs chefbyggare.

Yrkesmässigt påverkar en arkitekters beslut allmän säkerhet, och en arkitekt måste därför genomgå en specialutbildning som består av avancerad utbildning & praktik (eller praktik) för praktisk erfarenhet för att få tillstånd att utöva arkitektur. Praktiska, tekniska och akademiska krav för att bli arkitekt varierar beroendejurisdiktion (se nedan).

Villkoren arkitektur & arkitektur i Stockholm används också inom landskapsarkitektur, sjöarkitektur och ofta informationsteknik (till exempel en nätverksarkitekt eller programarkitekt). I de flesta jurisdiktioner är professionell och kommersiell användning av termerna ”arkitekt” & ”landskapsarkitekt” juridiskt skyddade.


Arkitekter Historia

Under hela den gamla och medeltida historien utfördes mest arkitektoniska konstruktion och konstruktion av hantverkare, såsom stenmasonare & snickare, som stod till roll som mästerbyggare. Fram till modern tid var det ingen tydlig skillnad mellan arkitekt och ingenjör. I Europa var titlarna arkitekt & ingenjör främst geografiska variationer som hänvisade till samma person, som ofta användes omväxlande.

Läs mer om arkitektens historia


Arkitekt som yrke

I arkitektoniska yrket är teknisk och miljökunskap, design & bygghantering, och förståelse för affärer lika viktiga som design. Design är dock drivkraften under hela projektet & bortom. En arkitekt accepterar en provision från en klient.

Läs mer om arkitektens yrke


Arkitektur

Arkitekten som anlitats av en klient är ansvarig för att skapa ett koncept som uppfyller kraven hos den klienten och ger en anläggning som är lämplig för den nödvändiga användningen.

Läs mer om arkitektur