Avfallshantering är att hantera olika former av avfall från bland annat hushåll men även från industrier. Det är upp till varje kommun att se till att avfall/sopor återvinns/förbränns på ett lämpligt sätt. Det vanligaste i Norden idag är att soporna kastas i soppåsar och slängs i sopkärl. När den blir full töms den i en sopbil som kör den till en sopanläggning.