Människa (Homo sapiens) är en art av släktet Homo som tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Afrikas människoapor som föreställer människans förfäder tillhör familjen pongidae. Den moderna människan tillhör underarten Homo sapiens sapiens. En annan underart är den utdöde Homo sapiens idaltu. Det vetenskapliga namnet Homo sapiens översätts som ”förnuftig människa”, men betyder egentligen ”vis människa”, där latinets homo betyder ”människa” och sapiens ”vis”.