I arkitektoniska yrket är teknisk och miljökunskap, design & bygghantering, och förståelse för affärer lika viktiga som design. Design är dock drivkraften under hela projektet & bortom. En arkitekt accepterar en provision från en klient.

Provisionen kan innebära att man utarbetar genomförbarhetsrapporter, byggrevisioner, konstruktion av en byggnad eller flera byggnader, strukturer och mellanrummen. Arkitekten deltar i att utveckla de krav som kunden vill ha i byggnaden. Under hela projektet (planerar att belägga) samordnar arkitekten ett designteam. Strukturella, mekaniska och elektriska ingenjörer och andra specialister anställs av kunden eller arkitekten, som måste se till att arbetet är samordnat för att konstruera konstruktionen.