Blyertspenna, eller rättare grafitpenna, är världens kanske billigaste och bästa skriv- och teckningsredskap. Namnet blyerts bygger på missuppfattningen att det mineraliserade kol, vilket grafit är, skulle vara en blyhaltig malm. I själva verket är det grafit uppblandad med kaolinlera som pressats till en stiftform. Ordet kommer från tyskans Bleierz (blymalm). Innan blyertspennan uppfanns var det vanligt med bly- eller silverstift som skrivredskap.