Ordet generation kommer från latinets generatio som betyder ’födande’; ’släktled’. I biologin är det den process genom vilken populationer av organismer förmedlar egenskaper till sin fördel från generation till generation som kallas utveckling. Det finns två olika typer av generationer, familjär eller kulturell. Familjär är den man oftast talar om och då handlar det om mor, far och mor- och farföräldrar. Det är ett släktled.