Hantverk är ett produktionssätt som utförs för hand. Utövaren behärskar ofta hela processen och det färdiga resultatet beror på i hög grad hantverkarens yrkeskunskap och individuella förmåga eller fallenhet. Detta är ett försök till att strukturera upp beskrivningen av hantverk, skribenten saknar källor för att hävda att dessa kategorier och grupper existerar och gör heller inget anspråk på äran för systemets uppkomst.