Praktik används i flera besläktade betydelser som alla har att göra med praktiskt handlande, någon slags motsats till teori. Ibland används det synonymt med praxis. Oftare avser praktik något slags yrkesförberedande handledd verksamhet, exempelvis inom läkar- och prästutbildning. Det kan också syfta på utövandet av en viss verksamhet, eller plats för en verksamhet, exempelvis i sammansättningar som läkar- elleradvokatpraktik.