Problem kommer från grekiskans problema som betyder det förelagda, uppgift. Många använder ordet i betydelsen svårighet, andra ser hellre betydelsen utmaning.