För begreppet proposition i filosofi, se tes. En proposition är i Sverige och Finland ett förslag om beslut som regeringen respektive statsrådet lägger fram inför riksdagen. I en förening är en proposition normalt ett förslag från styrelsen som läggs fram för beslut vid årsmöte eller liknande föreningsmöte. Den svenska regeringens propositioner, ibland kallade proppar, ges olika smeknamn som inte alltid överensstämmer med deras titlar. Säkraste sättet att hänvisa är med årgång och nummer.